Effectieve camerahandhaving

van verkeersborden in heel Nederland

Brickyard werkt samen met partners in en buiten Nederland om met camera’s voor betere naleving van verkeersborden te zorgen. Onze kentekencamera’s registreren locatie, kenteken en tijdstip (LoKeT) van voertuigen. Het bijbehorende softwaresysteem controleert de data automatisch in lokale en landelijke databases. BOA’s weten zo direct of een voertuig in overtreding is om deze te waarschuwen of beboeten. Onze partners zijn erg tevreden over de snelle realisatie en goede resultaten van camerahandhaving. Zij zien definitieve gedragsverandering bij weggebruikers en een betere leefbaarheid in het gebied.

Verkeersbord C01

C01 Verkeersbord

Gesloten voor alle verkeer

Met kentekencamera’s weer je ongewenste weggebruikers bij het C01 verkeersbord: de ‘geslotenverklaring’.

Verkeersbord C02 - Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten

C02 verkeersbord

Eenrichtingsweg

Voorkom met kentekencamera’s het doorrijden van weggebruikers bij het C02 verkeersbord: de ‘eenrichtingsweg’.

Verkeersbord C6 - Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

C06 verkeersbord

Gesloten voor voertuigen

Met kentekencamera’s voorkom je doorgang van voertuigen op meer dan 2 wielen bij het C02 verkeersbord.

Verkeersbord C7 - Verboden voor vrachtwagens

C07 Verkeersbord

Gesloten voor vrachtwagens

Camerahandhaving is zeer effectief gebleken bij het C07 verkeersbord, dat ‘gesloten voor vrachtwagens’ betekent.

Verkeersbord C7a - Gesloten voor bussen

C7a verkeersbord

verboden voor bussen

Zorg dat verkeer soepel doorrijdt door camerahandhaving in te zetten bij het verkeersbord ‘verboden voor bussen’.

Verkeersbord C7b - Gesloten voor autobussen en vrachtauto's

C7b verkeersbord

Geslotenverklaring bussen en vrachtauto’s

Verkeer stroomt vloeiend met camerahandhaving bij het verkeersbord ‘geslotenverklaring autobussen en vrachtauto’s’.

Verkeersbord C12 - Gesloten voor alle motorvoertuige

C12 verkeersbord

Geslotenverklaring voor alle voertuigen

Sluit je weg efficiënt af voor alle vervoersmiddelen die een motor hebben en sneller dan 25 km/u gaan.

Verkeersbord C13 - Gesloten voor brom-, snorfietsers

C13 verkeersbord

Verboden voor brom- en snorfietsen

Zet camerahandhaving in bij C13 en creëer een doeltreffend verbod op brom- en snorfietsen.

Verkeersbord C22a - Gesloten voor personen- en bedrijfsauto's of vrachtauto's met een dieselmotor vanwege milieuzone

C22a verkeersbord

Begin milieuzone 0% emissie

Met behulp van kentekencamera’s sluit je de 0% emissie-milieuzone virtueel af voor vervuilend verkeer.

Verkeersbord G7 - Voetpad

G7 verkeersbord

voetpad

Brickyard zorgt met kentekencamera’s voor een veilig voetgangersgebied en betere naleving van het G7 verkeersbord.

C18 - Gesloten voor te brede voertuigen

C18 verkeersbord

Geslotenverklaring te brede voertuigen

Met verkeersbord G18 zorgt Brickyard voor een handhaving van voertuigen die breder zijn dan een bepaalde afmeting