C7b verkeersbord

Verkeersbord C7b - Gesloten voor autobussen en vrachtauto's

C7b Verkeersbord handhaving

Vrije verkeersdoorstroom door weren van bussen en vrachtauto’s

De kentekencamera’s en software van Brickyard zorgen voor adequate naleving van het C7b verkeersbord, dat autobussen en vrachtauto’s weert in de straat of een gebied. Camerahandhaving bij het C7b verkeersbord is effectief en betrouwbaar gebleken in vele Nederlandse steden. Onze kentekencamera’s zorgen ervoor dat het autoverkeer soepel kan doorrijden, zonder de ‘zware’ jongens.