C13 verkeersbord

Verkeersbord C13 - Gesloten voor brom-, snorfietsers

C13 Verkeersbord handhaving

Correcte handhaving op verbod doorgang brom- en snorfietsen

Voor een veilige doorgang voor motorloze weggebruikers zet je de kentekencamera’s van Brickyard in bij het C13 verkeersbord. Wij helpen je met efficiënte controle en kentekenhandhaving van deze ‘geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met werkende motor’. Zo worden brom- en snorfietsen die toch verder rijden gewaarschuwd of beboet en blijven ze definitief weg.

Benno-Freriks

Benno Freriks

Account Manager Handhaving

Benno is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt. Je kunt bij Benno terecht voor een doordacht antwoord over:

Parkeerhandhaving

Camerahandhaving

Scanauto’s

Desktop Enforcement

Stanley-de-Rotte_contact

Stanley de Rotte

Account Manager Enforcement

Stanley is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt. Je kunt bij Stanley terecht voor een doordacht antwoord over:

Parkeerhandhaving

Camerahandhaving

Scanauto’s

Desktop Enforcement