G7 verkeersbord

Verkeersbord G7 - Voetpad

G7 Verkeersbord handhaving

Kentekencamera’s dragen bij aan leefbaarheid voetgangersgebied

De uitleg van het G7 verkeersbord, dat ‘voetpad’ betekent, is eenvoudig: ‘je mag hier dus alleen als voetganger verder’. Maar een voetgangersgebied is pas rustig en veilig als deze borden correct worden nageleefd. Brickyard draagt graag bij aan de leefbaarheid van Nederlandse steden en heeft ervaring in de camerahandhaving van het G7 verkeersbord. Onze kentekencamera’s en de bijbehorende software zorgen ervoor dat voertuigen definitief geweerd worden.