C18 verkeersbord

C18 - Gesloten voor te brede voertuigen

C18 Verkeersbord handhaving

Handhaving op verbod van voertuigen breder dan aangeven op het verkeersbord

Voorkom onveilige situaties in gebieden met het C18 verkeersbord met behulp van de software en camerahandhaving van Brickyard. Deze kentekencamera’s zorgen voor een adequate handhaving van verkeersregels met betrekking tot te brede voertuigen en samenstellingen van voertuigen. Overtreders die toch een onveilige situatie creëren worden beboet en ontmoedigd om dit in de toekomst nog een keer te doen.