Scanauto: voor efficiënte parkeerhandhaving

Scanauto met handhavingssoftware van Brickyard

Je krijgt inzicht in de werking van deze innovatieve technologie en hoe een scanauto met handhavingssoftware van Brickyard, de gemeente kan helpen bij het efficiënt en effectief handhaven van parkeer- en verkeersregels om zo een hogere betalingsbereidheid te realiseren. Wij zullen ook de voordelen en toepassingen van scanauto's uiteenzetten en wij bespreken de verschillen tussen deze methode en traditionele handhaving. Kortom, ontdek hoe scanauto's handhaving kunnen verbeteren en hoe deze methode uw gemeente kan helpen.

Wat is een scanauto?

Een scanauto is opgebouwd uit twee componenten. Een deels aangepast regulier (elektrisch) voertuig en een scanunit dat is uitgerust met onder andere een ANPR-camerasysteem, een zeer accurate GPS-unit en panoramacamera’s. De scanunit communiceert met de handhaafsoftware van Brickyard door middel van standaard 4/5G netwerken. Een scanauto wordt gebruikt om snel en efficiënt te controleren of voertuigen in een bepaald gebied een parkeerrecht gekocht hebben of correct zijn geparkeerd.

De werking van scanauto's

Scanauto's zijn speciaal ontworpen om snel en efficiënt grote hoeveelheden kentekens te scannen. Met behulp van een scanauto kan eenvoudig toezicht worden gehouden op een groot gebied, wat resulteert in een verhoogde naleving van de parkeerregels en daarmee bijdraagt aan een hogere betalingsbereidheid. Scanauto's zijn daarmee een belangrijk onderdeel van parkeerhandhaving. In dit hoofdstuk gaan wij dieper in op de werking van scanauto's en de verschillende stappen die bij het scannen van kentekens en verwerking van gegevens aan bod komen.

Het scannen van kentekens

Het scannen van kentekens met scanauto's is een relatief eenvoudig proces. Een scanauto is uitgerust met speciale camera’s waarop ANPR techniek is geïmplementeerd.

ANPR staat voor "Automatic Number Plate Recognition". Samen met andere technologieën wordt ANPR gebruikt om automatisch kentekens van voertuigen te detecteren en te lezen.

Nadat kentekens zijn gelezen worden deze doorgestuurd naar de handhavingssoftware van Brickyard en volgt een vergelijking en verrijking met behulp van gegevens in verschillende databases. Staat een auto in een parkeervak, heeft de desbetreffende auto een parkeerrecht of niet en wat voor type voertuig is het? Op basis hiervan kan er een snelle en efficiënte beslissing worden genomen over verdere verwerking en opvolging van de gescande kentekens.

De werking van een scanauto: In stappen

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving in stappen van de werking van een scanauto voor parkeerhandhaving:

Lees verder

 1. De scanauto rijdt door een bepaald gebied in een gemeente, zoals een woonwijk of een parkeerzone. In het gebied is een parkeerregime van toepassing waarop moet worden gehandhaafd
 2. Verschillende typen camera's op de scanauto (infrarood-, kleuren- en panoramacamera’s) scannen automatisch de kentekens van alle auto's die zich in het te handhaven gebied bevinden
 3. Aan elk kenteken wordt een GEO-positie gekoppeld
 4. De gescande gegevens worden beveiligd doorgestuurd naar de backoffice van Brickyard
 5. Er wordt gecontroleerd aan de hand van een door de gemeente aangeleverd geografische kaart met daarin alle relevante parkeerinformatie of de geo-positie van het kenteken en zich in een bepaald parkeervlak bevindt
 6. De gegevens worden door het systeem gefilterd en vervolgens wordt de parkeerrechten database bevraagd en worden de voertuig-specificaties opgevraagd
 7. Indien er geen parkeerrecht aanwezig is of het voertuig staat fout geparkeerd wordt het voertuig aangemerkt als verdacht geval (suspect)
 8. Suspects moeten beoordeeld worden door een handhaver of een boa. Denk bijvoorbeeld aan overtredingen van parkeerregels zoals: betaald parkeren, vergunningsgebieden, parkeren op het trottoir, blauwe zone handhaving, etc etc
 9. Als een overtreding is vastgesteld, wordt dit geregistreerd in het systeem. De gegevens van de overtreding worden verzameld en doorgestuurd naar een verwerkende instantie van de gemeente of van het Rijk (CJIB) voor verwerking
 10. De verwerkende instantie legt een sanctie (waarschuwingen, naheffingen of beschikkingen) op aan de kentekenhouder van de betreffende voertuigen.
 11. Als er bezwaar wordt gemaakt tegen een waarschuwing, naheffing of beschikking, dan worden de gescande gegevens opnieuw bekeken en beoordeeld
 12. Voor statistisch onderzoek (parkeerdrukmeting / betalingsbereidheid) wordt data anoniem opgeslagen, waardoor Brickyard deze rapportages kan genereren

Inklappen

Brickyard scanauto 2023 - parkeerhandhaving
Brickyard scanauto GPS hardwa2023 - parkeerhandhaving

Hoe scanauto’s de gemeente ontzorgen

Het begint allemaal met goed opgeleide mensen. Brickyard investeert structureel in het opleiden en begeleiden van uw medewerkers. Deze training omvat niet alleen het optimaal benutten van bestaande technologieën, maar is ook gericht op het in gebruik nemen van nieuwe innovaties.

Goed opgeleide mensen kunnen de benodigde kennis en vaardigheden effectief toepassen en delen waardoor de geavanceerde handhavingssystemen, hardware en software van Brickyard optimaal zullen worden benut. Eindresultaat is dat de gemeente aanzienlijk ontzorgd wordt.

Lees verder

De gemeente kan zich nu volledig concentreren op haar kerntaken, wat resulteert in een betere leefomgeving voor de inwoners.

Om deze visie te realiseren, zet Brickyard verschillende disciplines in, zoals consultancy, coördinatie van handhaving, customer succes management en applicatiebeheer. Dit team is verantwoordelijk voor het maximaliseren van kennisoverdracht en de begeleiding tijdens de operationele uitvoering.
Inklappen

Verifiëren van betaald parkeren: Fiscaal parkeren

Wat is fiscaal parkeren? Als je in de gemeente wilt parkeren, dan kan het zijn dat je daarvoor parkeerbelasting moet betalen. Dit noemen wij fiscaal parkeren. Betaal je de parkeerbelasting niet? Dan kun je een naheffingsaanslag opgelegd krijgen en wordt de belasting inclusief een opslag alsnog in rekening gebracht. Je krijgt de naheffingsaanslag van de gemeente. Tegen de naheffingsaanslag kun je bezwaar indienen bij de afdeling 'bezwaar en beroep' van desbetreffende gemeente.

Lees verder

Naast fiscaal parkeren kan een vergunningengebied ook gefiscaliseerd worden. Dit wordt door de gemeenten in de APV vastgelegd, waarna ‘men’ in het gebied een parkeerrecht kan kopen en bewoners, veelal via een vergunningensystemen een langlopende vergunning kunnen aanvragen. De handhaving met een scanauto is gelijk aan fiscaal parkeren.

Wanneer een vergunningengebied niet is gefiscaliseerd, dient er opvolging plaats te vinden waarbij de beschikking op het voertuig wordt achtergelaten. Dit betekent dat de scanauto de overtreder signaleert en de BOA ter plaatse een (middels select) een sanctie achterlaat (dit betreft een zogenaamde Mulder-overtreding). Er lopen op dit moment een aantal pilots in het land om deze vorm van handhaving ook mogelijk te maken door middel van DTE. Hierdoor hoeft de BOA niet ter plaatse te controleren.

Dit principe wordt ook toegepast voor stilstaan op het trottoir.

Mogelijke overtreders worden altijd door een bevoegd handhaver van de gemeente eerst beoordeeld in de Brickyard backoffice voordat een sanctie wordt opgelegd.

Inklappen

Aanvullende diensten voor de gemeente

Aanvullende diensten van Brickyard aan de gemeente, na oplevering van de scanauto:

 • Een op maat gemaakte beproefde softwareoplossing die op maat wordt ingericht om aan te sluiten bij specifieke behoeften van de gemeente
 • Scholings- en opleidingsprogramma's voor gebruik van bij de scanauto behorende software
 • Snelle en nauwkeurige rapportage, analyse en beheer van de verzamelde data
 • Integratie met relevante systemen en technologieën
 • Advies en consultancy op het gebied van handhaving, data-analyse en data-management.

Privacy van burgers bij gebruik van scanauto’s

Privacy van burgers is belangrijk voor de gemeente. (Overzichts)beelden gemaakt door een scanauto kunnen privacygevoelige informatie bevatten. Om de privacy van overige parkeerders en omstanders te garanderen is het noodzakelijk om voor de overtreding niet-relevante informatie, onherkenbaar te maken. De toegepaste blurring software detecteert niet-relevante kentekens en personen in de afbeelding en maakt deze onherkenbaar. Het gebruik van scanauto’s en bijbehorende software van Brickyard, voldoen hiermee aan de eisen van relevante privacyrichtlijnen en wetgeving zoals de AVG. Gebruik van scanauto’s maakt daarmee geen inbreuk op de privacy van burgers.

Voordelen van parkeerhandhaving met een scanauto

Een gemeente die parkeerhandhaving uitvoert zonder een scanauto kan te maken krijgen met diverse problemen. Denk aan een beperkte capaciteit van mensen, menselijke fouten, lage efficiëntie bij het handmatig controleren van parkeerzones, het veiligheidsaspect van medewerkers, dit alles zorgt voor een zware belasting bij de organisatie. Inzet van een scanauto biedt voordelen en helpt bij het oplossen van bovenstaande.

1 - Efficiëntere parkeerhandhaving

Scanauto’s maken automatisch duizenden scans per uur. De automatisch gescande kentekens worden met behulp van Brickyard software gecontroleerd. Door koppelingen met gemeentelijke en landelijke databases kunnen deze kentekens sneller en efficiënter worden verwerkt. Er rest gemeentelijke handhavers meer tijd voor kernactiviteiten

2 - Reduceren van menselijke fouten bij parkeerhandhaving

Het automatische scannen van kentekens maakt het uitschrijven van fiscale naheffingen sneller en nauwkeuriger. Menselijke fouten worden waar mogelijk vermeden en er kan efficiënter en effectiever worden gewerkt. Nacontrole door handhavers blijft altijd mogelijk van achter de PC EN op straat

3 - Betere naleving van de parkeerregels

Met efficiëntere parkeerhandhaving stijgt het risico voor niet betalende parkeerders en foutparkeerders. Inzet van scanauto’s leidt tot een verhoogde betalingsbereidheid in de gemeente en een verbetering van de naleving van parkeerregels

4 - Veiligheid

Gebruik van scanauto's vermindert de risico's voor ambtenaren bij handhaving van parkeerregels

5 - Analyse

De door scanauto's verzamelde data ondersteunt gemeenten ook bij het maken van beleid. Scanauto’s verzamelen waardevolle anonieme gegevens over parkeren. Brickyard zorgt ervoor dat je die informatie kunt analyseren en daarop kunt acteren

6 - Uitgebreide rapportage-opties voor parkeerhandhaving

Binnen onze intelligente Brickyard Desktop Enforcement omgeving draai je eenvoudig rapporten uit over de verzamelde data. Denk aan parkeerdruk, betalingsbereidheid, overzicht van inzet, redenen van bezwaar. Deze slimme inzichten kunnen gemeenten ondersteunen bij het maken van beleid rond parkeerbeheer en beleid ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid binnen de gemeente.

Toepassingsmogelijkheden van een scanauto

Naast fiscale handhaving biedt de scanauto aan de gemeente ook de mogelijkheid voor Mulder handhaving zoals:

 • Signalering fout parkeren op: taxi standplaatsen
 • Korte-parkeerduur plekken zoals kiss & ride parkeerplaatsen, laden & lossen
 • Parkeerplaatsen voor gehandicapten
 • Controle blauwe zone
 • Handhaving van milieuzones (Pilot)
 • Handhaving van parkeerplaatsen bedoeld voor opladen van volledig-elektrische voertuigen
 • Stilstaan op het trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of het ruiterpad (feitcode R315b)

Met hulp van scanauto’s kunnen vergunningen worden gecontroleerd

De scanwagen kan worden gebruikt om vergunningen voor gehandicapten, bewoners en andere vergunningen en – of speciale parkeerregelingen te controleren en overtredingen op te sporen.

Handhaving van milieuzones met een scanauto (pilot)

Met behulp van Brickyard-software kunnen scanauto's worden gebruikt door de gemeente om te controleren of voertuigen, zowel auto's als vrachtwagens, toegang hebben tot een milieuzone.

Een voorbeeld: In Tilburg wordt als eerste stad in Nederland, de milieuzone gehandhaafd met een scanauto! Brickyard levert hier het integrale softwareplatform voor zowel de fiscale- als de milieuzone handhaving.

Parkeerhandhaving
Brickyard scanauto 2023 - parkeerhandhaving

Opvolgen van overtredingen

Het beoordelen van mogelijke overtredingen (suspects) die door de scanauto zijn geregistreerd, kan met Brickyard software op verschillende manieren.

 1. Opvolging op straat
  Met Brickyard handhavingssoftware is het mogelijk om eenvoudig opvolging op straat met BOA’s te organiseren. Op een tablet is via de applicatie Select een BOA in staat om onderscheid maken tussen het opvolgen van verschillende typen overtredingen: fiscale suspects (plegers van betaald parkeren overtredingen) en Mulder suspects (plegers van lichte verkeersovertredingen). Wanneer je als gemeente enkel kiest voor fiscale handhaving, hoef je uiteraard geen BOA in te zetten voor deze controle maar volstaat een fiscalist.
 2. Door middel van een applicatie in de Brickyard backoffice.
  In de applicatie Desktop Enforcement (DTE), wordt informatie over mogelijke overtredingen in een kantooromgeving getoond aan de handhaver. Op basis van onder andere de foto’s van het voertuig kan de BOA een juiste situatie-inschatting maken en een onderbouwde beslissing nemen. Opvolging achteraf voor parkeerovertredingen met de applicatie DTE is een efficiëntste manier van opvolging, omdat er geen controle op straat nodig is.
 3. Door middel van een combinatie van zowel de applicatie DTE in de Brickyard backoffice en de applicatie Select beschik je over de ideale omgeving om alle mogelijke feiten af te handelen. Alle feiten welke mogelijk zijn (toegestaan) worden in de DTE omgeving afgehandeld. Er zijn uiteraard altijd feiten welke een opvolging en beoordeling ter plaatse noodzakelijk maakt. In de combinatie DTE – Select wordt dit voor je geheel ingeregeld.

Contacteer ons

Benno

Benno Freriks

Account Manager

Benno is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt. Je kunt bij Benno terecht voor een doordacht antwoord over:

Parkeerhandhaving

Camerahandhaving

Scanauto’s

Desktop Enforcement

Stanley

Stanley de Rotte

Account Manager

Stanley is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt. Je kunt bij Stanley terecht voor een doordacht antwoord over:

Parkeerhandhaving

Camerahandhaving

Scanauto’s

Desktop Enforcement

Veel gestelde vragen over scanauto’s

Een scanauto is deels aangepast regulier voertuig met een scanunit wat is uitgerust met onder andere een ANPR-camerasysteem, een zeer accurate GPS-unit en panoramacamera’s.

De scanauto rijdt door een gebied waar een parkeerregime van toepassing is en scant kentekens. Aan de kentekens wordt een GEO-positie gekoppeld. Locatie, kenteken en worden doorgestuurd en gecontroleerd op de aanwezigheid van een parkeerrecht.

JA. De technologie van Brickyard is betrouwbaar. Scanauto technologie is bewezen technologie en heeft zijn waarde in vele Nederlandse gemeenten bewezen, gedurende een periode van vele jaren.

NEE. Bij Brickyard is niet duur.  Klanten kunnen een scanauto via timesharing gebruiken, waarbij de kosten voor het voertuig, apparatuur, software, onderhoud, operationele kosten en overige kosten worden gedeeld.

JA. Omdat (overzichts)beelden privacygevoelige informatie kunnen bevatten maakt blurring software van Brickyard, voor de overtreding niet-relevante informatie, onherkenbaar. et gebruik van scanauto’s en bijbehorende software van Brickyard, voldoen hiermee aan de eisen van relevante privacyrichtlijnen en wetgeving zoals de AVG. De gemeente bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Scanauto's worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals: verifiëren van betaald parkeren (Fiscaal parkeren) en Mulder handhaving zoals: Signalering fout parkeren op: taxi standplaatsen, Korte-parkeerduur plekken zoals kiss & ride parkeerplaatsen, laden & lossen, Parkeerplaatsen voor gehandicapten, Controle blauwe zone, Handhaving van milieuzones (pilot), Handhaving van parkeerplaatsen bedoeld voor opladen van volledig-elektrische voertuigen

Laatste nieuws

Nieuws en artikelen over scanauto's

Gemeente Beverwijk kiest voor efficiënter handhaven met Scanauto en Software van Brickyard

Beverwijk is een stad met een rijke geschiedenis en staat onder andere bekend om de grootste overdekte markt van Europa, de Bazaar. De stad biedt diverse parkeervoorzieningen, waaronder ruim 2.000 parkeerplaatsen in het centrum en meerdere parkeerterreinen rond de Bazaar. Tot voor kort werden parkeercontroles handmatig uitgevoerd, waarbij controleurs fysiek door de stad liepen om…
Bekijk het hele artikel