C07 verkeersbord

Verkeersbord C7 - Verboden voor vrachtwagens

C07 Verkeersbord handhaving

Voorkom het doorrijden van vrachtwagens met camerahandhaving

Zet de camera’s en software van Brickyard in voor een betere naleving van het C07 verkeersbord. Camerahandhaving heeft snelle resultaten en leidt tot definitieve gedragsverandering van specifieke weggebruikers, in dit geval vrachtverkeer. Het C07 verkeersbord betekent ‘gesloten voor vrachtwagens’. Met vrachtwagens wordt hier bedoeld: motorvoertuigen, niet ingericht voor het vervoer van personen en waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg.