Wie zijn wij

Brickyard BV

Brickyard is een software-ontwikkelbedrijf gespecialiseerd in mobiliteitsoplossingen en expert in data combineren en vertalen naar inzichten. Verkregen via verschillende sensoren, zoals kentekencamera’s, parkeer- en handhavingssystemen, brengen we allerhande informatie slim samen. We verrijken en analyseren deze en verbinden de data ook met applicaties van derden. Het resultaat is optimaal handhavingsbeleid en gerichte sturing, waarmee we bijdragen aan de leefbaarheid in onze steden.

Waysis pand op HJE Weckebachweg

Brickyards reden van bestaan

Steden zetten verschillende sensoren in, – zoals kentekencamera’s, parkeer- en handhavingssystemen  – om mobiliteit en leefbaarheid in een stad te meten, te reguleren en te handhaven. Die verschillende sensoren verzamelen daarbij enorme hoeveelheden data. Slim gecombineerd, vertellen die data het verhaal van de mobiliteit in een gebied.


Brickyard vertaalt data in stuurinformatie

Dat slimme combineren, is onze reden van bestaan. Wij zijn Brickyard; een software-ontwikkelbedrijf gespecialiseerd in mobiliteitsoplossingen. Wij zijn expert in data vertalen naar inzichten. Verkregen via verschillende sensoren, zetten we deze data door naar intuïtieve applicaties, bijvoorbeeld voor handhavers en hun managers. We koppelen daartoe verschillende typen sensoren aan elkaar en verbinden ze ook met applicaties van derden. Doel van dit alles is om allerhande informatie slim samen te brengen, te verrijken en te analyseren.


Van bussluis tot autoluwe binnenstad

Ooit begonnen we met de fietstunnel onder het Rijksmuseum af te sluiten voor brommers en snorfietsen middels kentekencamera’s. Inmiddels handhaven we bussluizen, bijvoorbeeld in Leeuwarden, gaan we sluipverkeer tegen in bijvoorbeeld Kortenberg België en maken we hele binnensteden autoluw zoals in Delft. Bovendien doen we voertuigtellingen, bijvoorbeeld in Emmen en milieuzonehandhaving sluit daar weer naadloos op aan. Daarnaast hebben we ook in verschillende steden de ScanGenius scanauto’s rijden, waarvan we de data ontsluiten.

Wat wij doen is heel veel data combineren

Ons paradepaard is een intelligente, robuuste en flexibele backoffice. Stevig genoeg om heel veel data te verzamelen, slim genoeg om alles te kunnen combineren. Als de situatie erom vraagt, leveren we ook complete systemen, inclusief hardware, zoals uitstekende ANPR-camera’s. Je mag erop vertrouwen dat we van de laatste trends weten en voorop lopen in de toepassing ervan. Onze unieke toegevoegde waarde zit echter in kennis van en ervaring met de achterliggende software die de data uit allerlei sensoren zoals camera’s verwerken, voor optimaal handhavingsbeleid en gerichte sturing.

Mobiliteit en leefbaarheid bevorderen

Verwerking van data gebeurt op verschillende niveaus. Het begint bij de vertaling van data van sensoren naar een applicatie waarmee gericht handhaven mogelijk wordt. Daarna gaan we data van verschillende sensoren op verschillende locaties met een vergelijkbaar doel eenduidig vanuit één backoffice vertalen naar een helder managementdashboard, om de operatie efficiënt en effectief aan te sturen. Uiteindelijk brengen we relevante data samen, waardoor een stad overkoepelende analyses kan uitvoeren, die uiteindelijk op een duurzame manier de leefbaarheid en mobiliteit bevorderen.

Kennis delen

We delen onze kennis graag en denken met overtuiging mee over de mobiliteit in uw gemeente. Het is onze missie om op die manier een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van onze steden.

The yard of bricks

In augustus 1909 werden er voor het eerst autoraces gehouden op de Indianapolis Motor Speedway. De baan was aangelegd met gemalen steen en teer en mede daardoor bleek de baan erg onveilig. Het circuit werd niet veel later geplaveid met 3,2 miljoen kasseien en zo kreeg het circuit zijn bijnaam, ‘Brickyard’. In 1961 werd het circuit volledig geasfalteerd, maar op de start- en finishlijn bleef er nog 90 cm, of 1 yard, over van de originele stenen, de ‘Yard of Bricks’.

Waysis logo (transparant)

Brickyard maakt deel uit van Waysis, een internationaal georiënteerde holdingmaatschappij. Waysis richt zich op de belangrijke vraagstukken binnen de mobiliteitsketen en het personenvervoer. Onder Waysis valt ook Taxameter Centrale.

TMC logo (witte achtergrond)

Taxameter Centrale (TMC) is van oorsprong een familiebedrijf en bestaat al sinds 1927. Begonnen als importeur van instrumenten voor automobielen, is TMC uitgegroeid tot marktleider op het gebied van (auto-) mobiliteitsoplossingen. Met de afsplitsing van de 'Brickyard'-producten in 2017 is de focus van TMC volledig komen te liggen op vooraf betaald parkeren op straat, inclusief alle aanvullende diensten.