Brickyard ontvangt definitieve gunning voor ANPR-camera’s in Nijmegen

Brickyard nul-emissie website

Brickyard heeft de definitieve gunning ontvangen betreft de Europese Openbare Aanbesteding ‘Levering ANPR-camera’s, software, implementatie, beheer en onderhoud’ van gemeente Nijmegen.

Om de leefbaarheid, het winkel- en verblijfsklimaat in onze steden te verbeteren én overlast te beperken, stellen negenentwintig gemeenten één of meerdere gebieden in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Deze gebieden noemen wij een Zero Emissie- of Zero Emissie Stadslogistieke zone (ZE- of ZES-zone). Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s van ondernemers in deze gebieden vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn.

De gemeente Nijmegen is één van deze negentwintig gemeenten en krijgt vanaf 2025 drie ZES-zones, namelijk in het Centrum, Hof van Holland en Heijendaal. Ondernemers mogen hier vanaf dat moment enkel met emissieloze bestelbussen en vrachtwagens rijden. Denk hierbij aan voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden.

Voor bepaalde voertuigen is er tot 2030 nog een overgangsregeling van kracht en geldt er voor een aantal voertuigcategorieën een vrijstelling. Hiernaast zijn er ook vormen van ontheffingen te verlenen.
Uiteindelijk rijden er in 2030 alleen nog logistieke voertuigen in de ZE(S)-zones op waterstof of elektriciteit.

Met deze opdracht zetten wij, als marktleider van ANPR-handhaving, een belangrijke stap om Nederland te mogen voorbereiden op de komst van de ZES-zones. Uiteraard delen wij deze kennis graag met gemeenten die bezig zijn met de opmars naar de ZES-zones.

Wilt u meer weten over de inzet van ANPR-handhaving bij ZES-zones? Stuur ons een e-mail via info@brickyard.eu. Wij komen ook graag eens bij u langs om hierover van gedachten te wisselen.

Andere interessante artikelen:

Brickyard laat open straatbeeld terugkeren op Escamplaan in Den Haag

Gemeente Den Haag heeft in 2023 de twee pollers op de Escamplaan nabij het Hagaziekenhuis verwijderd en vervangen door ANPR-camera’s met bijbehorende handhavingssoftware van Brickyard. Het camerahandhavingssysteem is sinds eind februari 2024 in werking. De pollers op de Escamplaan zijn meerdere keren het gesprek van de dag geweest. Maar liefst vijftig automobilisten zagen de geslotenverklaringen aan de…
Bekijk het hele artikel