Oostzaan past als eerste gemeente de handhavingsmethode “Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte (BBOOR)” toe op handhaving van Sluipverkeer

Camerahandhaving in oostzaan - BBOOR

Vanaf 31 mei verloopt de handhaving van het inrijverbod op de Kerkstraat en de Haal in Oostzaan via het proces “Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte (BBOOR)”. De boetes worden dan niet meer uitgeschreven door het CJIB. Dit besluit is genomen nadat de gemeenteraad in november 2022 heeft ingestemd met het uitbreiden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin overlastgevend sluipverkeer is opgenomen als iets wat voorkomen moet worden.

In 2019 heeft @Brickyard al de plaatsing van de huidige camera’s met handhavingssoftware verzorgd en wij zijn blij dat wij nu gemeente Oostzaan hebben kunnen ondersteunen met onze expertise en ervaring met andere gemeenten. Wij zijn trots een bijdrage te hebben geleverd bij de inrichting van dit handhavingsproces.

Voor het volledig geautomatiseerd verwerken van bestuurlijke boetes vanuit camerahandhaving, werkt Brickyard samen met @Cannock Chase Public (CCP) als verwerkende instantie, CCP handelt voor gemeenten vervolgens ook de bezwaar- en beroepzaken af.

Ook geïnteresseerd in de toepassing van BBOOR op camerahandhaving? Laat je contactgegevens achter.

In beeld: Oostzaan

Andere interessante artikelen:

Brickyard ontvangt definitieve gunning voor ANPR-camera’s in Nijmegen

Brickyard heeft de definitieve gunning ontvangen betreft de Europese Openbare Aanbesteding ‘Levering ANPR-camera’s, software, implementatie, beheer en onderhoud’ van gemeente Nijmegen. Om de leefbaarheid, het winkel- en verblijfsklimaat in onze steden te verbeteren én overlast te beperken, stellen negenentwintig gemeenten één of meerdere gebieden in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Deze gebieden noemen wij een…
Bekijk het hele artikel