Camerahandhaving milieuzone Rijswijk

Milieuzone Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft gekozen voor een samenwerking met Brickyard voor camerahandhaving van de milieuzone in Rijswijk voor vrachtauto’s, over de Haagweg en omgeving. Er zijn per 1 januari 2022 enkel nog vrachtwagens met emissieklasse 6 of hoger toegelaten.
De handhaving van de milieuzone Haagweg was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die aan dergelijke systemen gesteld worden.

De gemeente Rijswijk kan zich door de geleverde dienst meer richten op het uitvoeren van haar kerntaken. Belangrijk is ook dat de geleverde dienst aan alle gestelde eisen voldoet en handhaving van de geslotenverklaring van de milieuzone borgt, zodat daarmee de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de gemeente worden verbeterd.

Naar het volledige artikel

Andere interessante artikelen:

RTL Nieuws belicht aanpak van sluipverkeer in Gemeente Vijfheerenlanden

RTL Nieuws heeft recent aandacht besteed aan de maatregelen die de Gemeente Vijfheerenlanden heeft genomen om de problematiek rondom sluipverkeer aan te pakken. Naarmate het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond toenam, kwam niet alleen de leefbaarheid, maar ook de bereikbaarheid van hulpdiensten in het gedrang. Als reactie hierop heeft de gemeente in samenwerking met Brickyard…
Bekijk het hele artikel
camerahandhaving + bollard (Poller)