Brickyard wint de aanbesteding van de gemeente Groningen voor handhaving door cameratoezicht

Camerahandhaving in Ggoningen met ANPR-camera's en handhaaf software van Brickyard

In grote delen van de Groningse binnenstad gelden al jarenlang venstertijden. Per september 2022 heeft er een uitbreiding van het venstertijdengebied plaatsgevonden en mogen vracht- en bestelauto’s dit gebied alleen tussen 05.00 uur en 12.00 uur inrijden en vanaf 2025 mag dit ook nog eens alleen met een voertuig zonder uitstoot van schadelijke gassen. Met alleen menskracht is de handhaving van een zone ter grootte van de binnenstad niet uitvoerbaar en bovendien te kostbaar. Met de inzet van ANPR-camera’s wordt de handhaving effectiever georganiseerd, zodat de pakkans van overtreders wordt vergroot en de regels beter worden nageleefd.

Brickyard verzorgd voor deze opdracht de volledige levering, installatie en implementatie van in totaal 26 ANPR camera’s en de Brickyard handhaafsoftware. De ANPR-camera’s lezen automatisch alle kentekens en controleren het recht om het gebied in te rijden aan de hand van gekoppelde databases. Heb je buiten de venstertijden geen ontheffing, dan volgt er een boete.
Onlangs is Blokland Infra in opdracht van Brickyard begonnen met het plaatsen van de eerste masten en vanaf april zullen alle ANPR-camera’s en de handhaafsoftware live zijn.

Privacy: de inzet van camera’s wordt opgenomen in het privacy-register van de gemeente Groningen en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Camera’s registreren geen personen en maken ook geen opnames
van personen. Kentekens van overtreders worden maximaal vijf jaar bewaard.

In beeld: Richard Lombaerts (Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering bij Gemeente Groningen) en Yorick Rohof, bij de ondertekening van de overeenkomst.

 

Andere interessante artikelen:

Gemeente Leiden breidt de fiscale handhaving verder uit met een tweede scanauto van Brickyard

In de gemeente Leiden rijdt al een scanauto voor de fiscale handhaving vanaf 2017. Brickyard heeft kortgeleden de tweede scanauto geleverd aan gemeente Leiden. De tweede scanauto was noodzakelijk vanwege de uitbreiding van de betaald parkeren zone. Aan het randgebied van de huidige betaald parkeren zone, was sprake van hoge parkeerdruk. Door het invoeren van…
Bekijk het hele artikel
Brickyard scanaoto's in Leiden - parkeerhandhaving
Benno-Freriks

Benno Freriks

Account Manager Handhaving

Benno is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt. Je kunt bij Benno terecht voor een doordacht antwoord over:

Parkeerhandhaving

Camerahandhaving

Scanauto’s

Desktop Enforcement

Stanley-de-Rotte_contact

Stanley de Rotte

Account Manager Enforcement

Stanley is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt. Je kunt bij Stanley terecht voor een doordacht antwoord over:

Parkeerhandhaving

Camerahandhaving

Scanauto’s

Desktop Enforcement