C02 traffic sign

Verkeersbord C02 - Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten

ENFORCEMENT OF TRAFFIC SIGN C02

Traffic in this direction again with license plate cameras

Het C02 verkeersbord betekent ‘eenrichtingsweg, gesloten in deze richting’. Het verkeersbord geldt voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee. Met behulp van camerahandhaving en software van Brickyard zorg je voor een betere naleving van eenrichtingsverkeer. Het plaatsen van kentekencamera’s bij een C02 verkeersbord zorgt voor een virtuele afsluiting van de weg. Ongewenste bezoekers worden gescand en gewaarschuwd of beboet en blijven zo definitief weg.