Meer en meer gemeenten kiezen voor camerahandhaving

scooteroverlast

Eind 2014 heeft Brickyard met de eerste TrafficEnforcement (C01) locatie bij het Rijksmuseum de standaard gezet voor camerahandhaving in Nederland. En binnenkort gaan weer enkele steden over op 24/7-controle van bussluis, centrumgebied en met het nieuwe Beleidskader zelfs voetgangerszone (met bord G7).

Normaal gesproken publiceren we vol trots over de oplevering van een project. We zijn nu echter zo trots op de uitbreiding van de mogelijkheden van TrafficEnforcement dat we alvast een kleine preview willen geven.

Nieuw beleidskader

In maart 2018 is het nieuwe ‘Beleidskader Digitale Handhaving Geslotenverklaringen en Voetgangersgebieden’ van kracht geworden, opgesteld door het Openbaar Ministerie, Parket CVOM, afdeling Beleid en Strategie. Dit beleidskader maakt het mogelijk, naast digitale handhaving van gebieden voorzien van de bekende C-borden, nu ook onder bepaalde voorwaarden camerahandhaving toe te passen bij voetgangersgebieden voorzien van een bord G7.

Een van onze nieuwe klanten heeft last van verkeer dat komt laden en lossen binnen een voetgangerszone. Binnen de venstertijden mag dat, maar daarbuiten niet. Met het nieuwe beleidskader zijn we nu ook in staat deze gemeente te helpen met camerahandhaving.

Scooterkentekens

Als enige in Nederland zijn wij met onze camera’s in staat de kleine kentekens van brommers en scooters uiterst nauwkeurig te lezen. Een andere nieuwe klant heeft last van brommers en scooters die langs de bollards het afgesloten centrumgebied in rijden. We gaan binnen het bollardgebied enkele camera’s plaatsen om deze overlast terug te dringen.

Prachtige (nieuwe) toepassingen waaruit maar weer blijkt dat Brickyard op het gebied van camerahandhaving de  standaard zet.

Meer weten? Neem contact met ons op of lees meer over deze projecten in onze volgende nieuwsbrief.

Terug naar overzicht...