Kentekencamera’s vervangen bollards in Middelburg

Camerahandhaving Middelburg

Het bollard systeem bestaande uit verzinkbare palen in het kernwinkelgebied van Middelburg, is vervangen door geautomatiseerde handhaving met ANPR-camera’s van Brickyard.

Een nieuw handhavingssysteem

Het systeem van bollards in het kernwinkelgebied van Middelburg systeem was ruim 15 jaar oud. Duidelijk was dat het systeem ‘op’ was. Het aantal storingen en de onderhoudskosten namen toe en de werking was daardoor niet meer gegarandeerd. Een nieuw handhavingssysteem was noodzakelijk.

Doelstellingen van de gemeente Middelburg

Van belang bij de keuze van het nieuwe handhavingssysteem voor de gemeente Middelburg:

  1. Het nieuwe handhavingssysteem moest (gebruiks) vriendelijk zijn
  2. Lagere exploitatiekosten
  3. Behouden van een autoluwe binnenstad

Voordelen van kentekenhandhaving met hulp van ANPR-camera’s

Handhaving met kentekencamera’s kent duidelijke voordelen:

  • Vriendelijk: Camerahandhaving wordt als gastvrij ervaren. Niet werkende bollards, ongelukken met bollards of discussies met BOA’s behoren grotendeels tot het verleden.
  • Toegang: Ontheffing houders zoals bewoners en winkeliers kunnen het kernwinkelgebied van Middelburg onder voorwaarden gewoon blijven betreden. Bereikbaarheid voor bewoners en bevoorrading blijft dus gewaarborgd. Het toepassen van camerahandhaving heeft ook voordelen voor hulpdiensten. Hulpdiensten krijgen eenvoudiger toegang zonder obstakels, wat de aanrijdtijd in geval van calamiteiten ten goede komt.
  • Beheer: De specifieke eisen van de gemeente Middelburg voor werkwijze en beheer worden ondersteund door het SaaS beheersysteem van Brickyard. De software van Brickyard helpt de gemeente verder bij het inkorten van de beoordelingstijd van overtreders. De gebruikersinterface van het nieuwe handhavingssysteem is eenvoudiger, efficiënter en sneller.
  • Privacy en AVG: Dit alles binnen de grenzen van de AGV. Gegevens worden automatisch versleuteld. Overtredingen worden NA controle door een daartoe bevoegde BOA, meteen doorgezet naar het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).Kentekengegevens van overtreders worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Foto’s van kentekens met ontheffing worden maximaal 24 uur bewaard. Foto’s van kentekens zonder ontheffing worden maximaal 72 uur bewaard.
  • Energieverbruik: Het energieverbruik van een camerasysteem is lager dan van een bollard-systeem.
  • Lagere exploitatiekosten: Invoering van camerahandhaving betekent een directe kostenbesparing op vervanging, beheer en onderhoud van de bollards en een besparing op eventuele kosten van aanrijdschade en gevolgschade. Over een periode van 10 jaar zijn de verwachte exploitatiekosten ca. 60% lager dan de exploitatiekosten voor bollards.

Leefbaarheid in de gemeente Middelburg

Handhaving met kentekencamera’s heeft gezorgd voor een autovrij kernwinkelgebied en heeft een positieve uitwerking gehad op de leefbaarheid in de gemeente Middelburg.

Voor meer informatie, zie ook:

Account manager Brickyard - Benno

Benno Freriks

Account Manager Handhaving

Benno is Account Manager voor alle handhaafoplossingen die Brickyard aanbiedt.
Je kunt bij Benno terecht voor een doordacht antwoord over:
– parkeerhandhaving
– camerahandhaving
– brede handhaving
– scanauto’s

Deel dit nieuws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Andere interessante artikelen: