Certificates

ISO 14001: 2015

As part of strengthening the Corporate Social Responsibility policy van Waysis en dus Brickyard is de certificering conform ISO 14001:2004. De controle van de milieuaspecten en effecten waren binnen Waysis reeds deels vastgelegd in de kwaliteitsmanagement- en veiligheidsborging, maar het vergde een nadere en gedetailleerdere invulling. Hiervoor heeft er in 2011 al een inventarisatie plaatsgevonden, met als direct resultaat een milieuhandboek. Eenmaal gehuisvest in ons nieuwe pand aan de H.J.E. Wenckebachweg te Amsterdam is het onderwerp weer opgepakt.

Once housed in the new building at the H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam, the subject was brought up again, resulting in the environmental certification ISO 14001:2015, which states how Waysis handles the 'carbon footprint' caused by our business processes and how we try to reduce this.

ISO 9001: 2015

De kwaliteit van de bedrijfsprocessen (en daarmee de producten en diensten) zijn binnen een organisatie alleen te handhaven als er een gedegen borging plaatsvindt. Voor dit doel heeft Waysis in 2004 eerst een kwaliteitshandboek samengesteld welke was gebaseerd op de jarenlange ervaring (TMC en dus Waysis bestaat immers sinds 1927) en de bedrijfsprocessen welke destijds werden gehanteerd. Dit kwaliteitshandboek is in de jaren daarop verder uitgewerkt naar een structuur die voor een volledige aansluiting met de ISO 9001:2000 moest zorgen.

The certified quality control of Waysis is currently monitored by 'random' internal audits and the annual audit by BSI, independent, authorized organization that conducts the external audits. In the final audit, Waysis, and therefore Bricktyard, received another positive assessment, this time in accordance with ISO 9001:2015.

VCA** certification (Safety and Security Certification)

Veiligheid van de werknemers maar ook van de burger op straat tijdens het werk, de gezondheidsaspecten (ARBO) die daaraan direct verbonden zijn en milieuzaken die scherp in de gaten gehouden moeten worden, zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waysis is daarom als organisatie VCA** 2008/5.1 gecertificeerd (VCA* voor bedrijven die niet als hoofdaannemer deelnemen in een project).

We also expect our employees (engineers and project managers) to get their individual VCA certification through personal training. This security assurance is also required from the subcontractors who perform parts of the work commissioned by the Waysis companies.

ISAE 3402 rapportage

Waysis neemt verschillende processen voor haar rekening, zoals de verwerking van parkeertransacties en bongegevens van overtredingen. Wij beschikken over de ISAE 3402 type II rapportage, de internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding van processen. Hiermee voldoen wij aan de contractuele verplichtingen die benodigd zijn om de (financiële) dienstverlening voor diverse gemeenten over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerhandhaving.